POWIEDZ NIE
DLA HOMOREKLAM !

PODPISZ APEL
DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI!

POWIEDZ NIE
DLA HOMOREKLAM !

PODPISZ APEL
DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI!

Chcąc pouczać Polaków, tkwiących „w ciemnogrodzie” przywiązania do rodziny i małżeństwa, firma Durex przygotowała specjalną reklamę swoich flagowych produktów.

Jedną z par zachęcających do rozmawiania o seksie i używania prezerwatyw jest para mężczyzn, która głaszcze i niemalże całuje się w łazience…

Telewizja Polska nie zgodziła się wyemitować tej reklamy, gdyż wielu widzów skarży się na pokazywanie scen intymnych.
Ponadto, większość Polaków uważa akty homoseksualne za odstępstwo od normy i nie aprobuje publicznego pokazywania swojego stylu życia przez osoby, które się ich dopuszczają.

Mimo to na emisję zgodziły się stacje komercyjne – Polsat i TVN.

Tym samym ich włodarze narażają dzieci i młodzież. Ukazanie intymnego kontaktu dwóch osób (zwłaszcza mężczyzn) tylko w perspektywie osiągania przyjemności seksualnej, stanowi zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego. Wypacza to ich spojrzenie na kontakty seksualne: w spocie sprowadzane są do poziomu samozaspokojenia bez jakichkolwiek odniesień do relacji miłości, małżeństwa i prokreacji.

Nie możemy na to pozwolić! 

Działanie mediów w tym zakresie reguluje Ustawa o radiofonii i telewizji. Dlatego zażądajmy od Krajowej Rady natychmiastowej interwencji w tej sprawie!

 

PODPISZ APEL DO KRRiT !

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Witold Kołodziejski

Do wiadomości:
Prezes Polsatu, Zygmunt Solorz-Żak
Prezes TVN, Piotr Korycki

Szanowny Panie Przewodniczący,

z niemałym oburzeniem kieruję swoje żądanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o interwencję w sprawie reklamy prezerwatyw „Głośni w łóżku”, która emitowana jest na kanałach telewizyjnych związanych z Polsatem i TVN.

Publikacja reklamy pokazującej intymny kontakt osób tej samej płci narusza zapisy Ustawy o radiofonii i telewizji.

Art. 18 ust. 1 – ta reklama jest propagowaniem postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. TVP w uzasadnieniu decyzji o odmowie emisji tej reklamy wskazała, że widzowie często wnoszą skargi, gdy pokazywane są treści o charakterze intymnym. Ponadto według badań CBOS z 2019 r.:

  • 78% Polaków uważa homoseksualizm co najmniej za odstępstwo od normy;
  • 67% jest przeciwna publicznemu pokazywaniu przez homoseksualistów swojego sposobu życia;
  • tylko 14% uważa zachowania homoseksualne za normalne.

Firma Durex jest również zaangażowana w promocję ruchu LGBT+, którego postulaty są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym: podważają społeczną rolę rodziny i małżeństwa, żądają adopcji dla par osób tej samej płci oraz żądają zmian w prawie aborcyjnym.

Art. 18 ust 4. – ta reklama niesie szczególne zagrożenie dla psychicznego i moralnego rozwoju małoletnich. Mam tu na myśli przede wszystkim promowanie sposobu życia, w którym kontakty seksualne są oderwane od małżeństwa i wzajemnej miłości, a skupiają się wyłącznie na osiąganiu przyjemności fizycznej.

Ponadto, przedstawicielka firmy, do której należy marka Durex, jednoznacznie wskazała, że „naszą misją jest edukacja seksualna”. Tym samym z nieuzasadnionych przyczyn uzurpuje sobie prawo do przekazywania treści, które leżą w kompetencjach rodziców.

Oburza mnie, że mimo tych naruszeń, komercyjne, lecz dostępne publicznie na takich samych zasadach jak TVP, stacje telewizyjne Polsat i TVN zdecydowały się emitować ten spot. Wzywam zatem Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do interwencji w tej sprawie!

Reklama uderzająca w poglądy większości Polaków i zagrażająca wychowaniu i dobru dzieci i młodzieży powinna zostać wycofana.

Liczę, że podejmą Państwo niezwłoczne i konkretne działania!

Z uszanowaniem

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 12657 osób!

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.