POWIEDZ NIE
DLA HOMOREKLAM !

PODPISZ APEL
DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI!

POWIEDZ NIE
DLA HOMOREKLAM !

PODPISZ APEL
DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI!

Chcąc pouczać Polaków, tkwiących „w ciemnogrodzie” przywiązania do rodziny i małżeństwa, firma Durex przygotowała specjalną reklamę swoich flagowych produktów.

Jedną z par zachęcających do rozmawiania o seksie i używania prezerwatyw jest para mężczyzn, która głaszcze i niemalże całuje się w łazience…

Telewizja Polska nie zgodziła się wyemitować tej reklamy, gdyż wielu widzów skarży się na pokazywanie scen intymnych.
Ponadto, większość Polaków uważa akty homoseksualne za odstępstwo od normy i nie aprobuje publicznego pokazywania swojego stylu życia przez osoby, które się ich dopuszczają.

Mimo to na emisję zgodziły się stacje komercyjne – Polsat i TVN.

Tym samym ich włodarze narażają dzieci i młodzież. Ukazanie intymnego kontaktu dwóch osób (zwłaszcza mężczyzn) tylko w perspektywie osiągania przyjemności seksualnej, stanowi zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego. Wypacza to ich spojrzenie na kontakty seksualne: w spocie sprowadzane są do poziomu samozaspokojenia bez jakichkolwiek odniesień do relacji miłości, małżeństwa i prokreacji.

Nie możemy na to pozwolić! 

Działanie mediów w tym zakresie reguluje Ustawa o radiofonii i telewizji. Dlatego zażądajmy od Krajowej Rady natychmiastowej interwencji w tej sprawie!

 

PODPISZ APEL DO KRRiT !

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Witold Kołodziejski

Do wiadomości:
Prezes Polsatu, Zygmunt Solorz-Żak
Prezes TVN, Piotr Korycki

Szanowny Panie Przewodniczący,

z niemałym oburzeniem kieruję swoje żądanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o interwencję w sprawie reklamy prezerwatyw „Głośni w łóżku”, która emitowana jest na kanałach telewizyjnych związanych z Polsatem i TVN.

Publikacja reklamy pokazującej intymny kontakt osób tej samej płci narusza zapisy Ustawy o radiofonii i telewizji.

Art. 18 ust. 1 – ta reklama jest propagowaniem postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. TVP w uzasadnieniu decyzji o odmowie emisji tej reklamy wskazała, że widzowie często wnoszą skargi, gdy pokazywane są treści o charakterze intymnym. Ponadto według badań CBOS z 2019 r.:

  • 78% Polaków uważa homoseksualizm co najmniej za odstępstwo od normy;
  • 67% jest przeciwna publicznemu pokazywaniu przez homoseksualistów swojego sposobu życia;
  • tylko 14% uważa zachowania homoseksualne za normalne.

Firma Durex jest również zaangażowana w promocję ruchu LGBT+, którego postulaty są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym: podważają społeczną rolę rodziny i małżeństwa, żądają adopcji dla par osób tej samej płci oraz żądają zmian w prawie aborcyjnym.

Art. 18 ust 4. – ta reklama niesie szczególne zagrożenie dla psychicznego i moralnego rozwoju małoletnich. Mam tu na myśli przede wszystkim promowanie sposobu życia, w którym kontakty seksualne są oderwane od małżeństwa i wzajemnej miłości, a skupiają się wyłącznie na osiąganiu przyjemności fizycznej.

Ponadto, przedstawicielka firmy, do której należy marka Durex, jednoznacznie wskazała, że „naszą misją jest edukacja seksualna”. Tym samym z nieuzasadnionych przyczyn uzurpuje sobie prawo do przekazywania treści, które leżą w kompetencjach rodziców.

Oburza mnie, że mimo tych naruszeń, komercyjne, lecz dostępne publicznie na takich samych zasadach jak TVP, stacje telewizyjne Polsat i TVN zdecydowały się emitować ten spot. Wzywam zatem Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do interwencji w tej sprawie!

Reklama uderzająca w poglądy większości Polaków i zagrażająca wychowaniu i dobru dzieci i młodzieży powinna zostać wycofana.

Liczę, że podejmą Państwo niezwłoczne i konkretne działania!

Z uszanowaniem

Akcja została zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział.

© Centrum Życia i Rodziny 2020